© 2019 BICAF 京ICP 15029571号-2

STAGE EVENTS

/ 舞台活动

日期  


  时间

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
  08.09 08.10 08.11 08.12
 

BICAF2018-开幕式

10:30-11:00

嘉宾 高桥洋子

BICAF2018-有妖气精彩作品分享会

10:30-11:00

BICAF2018-爱奇艺《四海鲸骑》

10:30-11:00

嘉宾 马伯庸

BICAF2018-Ladybeard见面会

10:30-12:00

嘉宾 Ladybeard

 

BICAF2018-高桥洋子见面会

11:15-12:45

嘉宾 高桥洋子

 
 
 

BICAF2018-腾讯视频精彩好番

11:30-12:00

BICAF2018-桑岛法子趣谈会

11:30-12:00

嘉宾 桑岛法子

 
 
 

BICAF2018-次元音乐会

12:20-12:40

嘉宾 COJIRASE THE TRIP

 

BICAF2018-次元音乐会

12:30-12:55

嘉宾 排骨教主

BICAF2018-次元音乐会

12:30-12:50

嘉宾 帝玖管弦乐团

 

BICAF2018-霹雳新作发布会

13:00-13:40

 

BICAF2018-新井里美见面会

13:20-15:00

嘉宾 新井里美

BICAF2018-三文娱-大师对谈

13:00-13:30

嘉宾 伊藤润二

 

BICAF2018-畑 亚贵次元说

13:30-14:00

嘉宾 畑 亚贵

BICAF2018-爱奇艺泡泡

13:50-14:20

嘉宾 木帝坂46舞团

 

BICAF2018-次元音乐会

14:00-14:30

嘉宾 祈Inory

 
 

BICAF2018-《妖恋奇谭》见面会

14:50-15:20

嘉宾 森中人

BICAF2018-PlayStation®游戏趴

14:30-15:00

 
 
 
 

BICAF2018-漫豪大赏

15:00-16:00

嘉宾 咬人猫(开场嘉宾)

 

BICAF2018-《有五个姐姐的我就注定要单身了啊》

15:40-16:10

嘉宾 神秘嘉宾

BICAF2018-贴吧专场演出

15:30-16:00

嘉宾 And2girls安菟

BICAF2018-《妖恋奇谭》跨界心动约会

15:30-16:30

嘉宾 萧忆晴

 
 
 

温馨提示:

日本嘉宾排名以姓名首字的五十音顺序为准,中国嘉宾排名不分先后顺序

红⾊为需要额外购票入场活动,其余为免费入场活动